Tổng hợp thông tin mua bán xe hơi

Video: Xít đờ ca không dành cho những tay mơ

Danh mụcTin tức
Video: Xít đờ ca không dành cho những tay mơ
Video: Xít đờ ca không dành cho những tay mơ

Tay lái tuổi "teen" người Nga này đã chọn lao vào hàng rào thay vì nguy cơ úp thuyền nếu tiếp tục đánh lái sang phải.

Video: Xít đờ ca không dành cho những "tay mơ"