Tổng hợp thông tin mua bán xe hơi

Tìm hiểu những mẫu xe sang giá dưới 50.000 USD

xe.vatgia.com

1. BMW 4-Series có giá khởi điểm chỉ từ 41.650 USD

2. Audi A5 có giá khởi điểm chỉ từ 40.500 USD

3. Audi A6 có giá khởi điểm chỉ từ 46.200 USD

4. Audi TT có giá khởi điểm chỉ từ 42.900 USD

5. BMW 2-Series có giá khởi điểm chỉ từ 32.850 USD

6. Cadillac ATS có giá khởi điểm chỉ từ 37.995 USD

7. Cadillac CTS có giá khởi điểm chỉ từ 45.560 USD

8. Chrysler 300 có giá khởi điểm chỉ từ 40.000 USD

9. Hyundai Genesis có giá khởi điểm chỉ từ 40.000 USD

10. Mercedes-Benz C-Class có giá khởi điểm chỉ từ 38.950 USD

Nguồn: vov.vn