THÔNG TIN CỬA HÀNG
Western Ford An Lạc

530 Kinh Dương Vương, Phường An lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM

Tin đã đăng

INNOVA 2016 BẢO HÀNH1 NĂM BÁN TẠI HÃNG CÓTRẢGÓP70%

 • Tình trạng: Đã sử dụng
 • 56000 km
585 triệu
INNOVA 2016 BẢO HÀNH1 NĂM BÁN TẠI HÃNG CÓTRẢGÓP70%

FORTUNER 2014, 2.7V AT BÁN TẠI HÃNG CÓ TRẢ GÓP 70%

 • Tình trạng: Đã sử dụng
 • 62000 km
688 triệu
FORTUNER 2014, 2.7V AT BÁN TẠI HÃNG CÓ TRẢ GÓP 70%

CRUZE 1.6 LT 2017 BÁN TẠI HÃNG CÓ TRẢ GÓP 70%

 • Tình trạng: Đã sử dụng
 • 15000 km
438 triệu
CRUZE 1.6 LT 2017 BÁN TẠI HÃNG CÓ TRẢ GÓP 70%

WILDTRACK 2016BẢO 1 ĐỜI CHỦ BÁN TẠI HÃNG XE CỌP

 • Tình trạng: Đã sử dụng
 • 42000 km
769 triệu
WILDTRACK 2016BẢO 1 ĐỜI CHỦ BÁN TẠI HÃNG XE CỌP

PAJERO 3.0AT 4X4 BẢN FULL,BẢO HÀNH HÃNG SIÊU LƯỚT

 • Tình trạng: Đã sử dụng
 • 6200 km
1,17 tỷ
PAJERO 3.0AT 4X4 BẢN FULL,BẢO HÀNH HÃNG SIÊU LƯỚT

HILUX 2017 2.4MT 1 CẦU, BÁN TẠI HÃNG BẢO HÀNH1 NĂM

 • Tình trạng: Đã sử dụng
 • 62000 km
575 triệu
HILUX 2017 2.4MT 1 CẦU, BÁN TẠI HÃNG BẢO HÀNH1 NĂM

WILDTRACK 2017 BẢO HÀNH1 NĂM BÁN TẠI HÃNGCÓ GÓP70%

 • Tình trạng: Đã sử dụng
 • 52000 km
789 triệu
WILDTRACK 2017 BẢO HÀNH1 NĂM BÁN TẠI HÃNGCÓ GÓP70%

WILDTRACK 2016ĐK2017 BÁN TẠI HÃNG CÓ TRẢ GÓP 70%

 • Tình trạng: Đã sử dụng
 • 59000 km
759 triệu
WILDTRACK 2016ĐK2017 BÁN TẠI HÃNG CÓ TRẢ GÓP 70%

MAZDA 2 2016 BẢO HÀNH 1 NĂM XE BÁN TẠI HÃNG GOP70%

 • Tình trạng: Đã sử dụng
 • 42000 km
459 triệu
MAZDA 2 2016 BẢO HÀNH 1 NĂM XE BÁN TẠI HÃNG GOP70%

CRUZE 2016 SỐ SÀN,BÁN TẠI HÃNG, CỰC ĐẸP TRẢ GOP70%

 • Tình trạng: Đã sử dụng
 • 36000 km
428 triệu
CRUZE 2016 SỐ SÀN,BÁN TẠI HÃNG, CỰC ĐẸP TRẢ GOP70%

TRANSIT 2015 BẢO HÀNH1 NĂM BÁN TẠI HÃNG TRẢ GÓP70%

 • Tình trạng: Đã sử dụng
 • 82000 km
495 triệu
TRANSIT 2015 BẢO HÀNH1 NĂM BÁN TẠI HÃNG TRẢ GÓP70%

RANGER 2014,2CẦU BẢO HÀNH1 NĂM BÁN TẠI HÃNG GÓP70%

 • Tình trạng: Đã sử dụng
 • 82000 km
479 triệu
RANGER 2014,2CẦU BẢO HÀNH1 NĂM BÁN TẠI HÃNG GÓP70%

RANGER XL2016 2CẦU BẢO HÀNH1 NĂM BÁNTẠI HÃNG GOP70

 • Tình trạng: Đã sử dụng
 • 50000 km
528 triệu
RANGER XL2016 2CẦU BẢO HÀNH1 NĂM BÁNTẠI HÃNG GOP70

WILDTRACK 2009 XE BÁN TẠI HÃNG, XE CỌP

 • Tình trạng: Đã sử dụng
 • 112000 km
358 triệu
WILDTRACK 2009 XE BÁN TẠI HÃNG, XE CỌP

INNOVA 2017 BẢO HÀNH1NĂM BÁN TẠI HÃNG CÓ TRẢGÓP70%

 • Tình trạng: Đã sử dụng
 • 46000 km
685 triệu
INNOVA 2017 BẢO HÀNH1NĂM BÁN TẠI HÃNG CÓ TRẢGÓP70%