Tổng hợp thông tin mua bán xe hơi

Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017

Danh mụcTin tức
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017

Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 lại khiến khách thăm quan mê mẩn với 80 mẫu xe và những cô nàng người mẫu chân dài.

Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017

Video: Duy Tùng.

Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 2.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 3.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 4.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 5.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 6.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 7.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 8.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 9.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 10.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 11.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 12.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 13.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 14.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 15.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 16.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 17.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 18.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 19.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 20.
Không thể rời mắt khỏi dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 - Ảnh 21.