Tổng hợp thông tin mua bán xe hơi

Cùng đời 2010 mua Honda Civic 2.0 hay Hyundai Sonata Y20?

Danh mụcThị trường ô tô
Cùng đời 2010 mua Honda Civic 2.0 hay Hyundai Sonata Y20?
Cùng đời 2010 mua Honda Civic 2.0 hay Hyundai Sonata Y20?

Xin hỏi 2 mẫu trên mua xe nào hợp lý. Tôi đã có xe riêng đi rồi.