06:01|18/01/2018
Đăng Nhập

Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay

Giá bán: 1,28 tỷ

Ngày đăng: 22/10/2017

Liên hệ

Tên liên lạc: Công Ty TNHH TM Quốc Tế Tân Đại Tây Dương

Địa chỉ: A59 – A60 đường Phú Thuận, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 08-37731502

 

Nhà phân phối chính thức của Kamaz tại Việt Nam, có xe giao ngay, hỗ trợ vay ngân hàng thủ tục đơn giản nhanh chóng.
ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH: A59 – A60 đường Phú Thuận, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (08) 2541 2528 - (08) 3773 1502 / FAX: (08) 3773 1503
Hotline:  0936 722 700 - 0986 666 174

CHI NHÁNH: CÔNG TY TNHH TMQT TÂN ĐẠI TÂY DƯƠNG
ĐỊA CHỈ: Số 11, Lô I4, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
ĐT: (04) 62 688 388 / FAX: (04) 62 822 696

Email: trungtv@newatlantic.vn - thuan.nguyen@newatlantic.vn
Website: www.tandaitayduong.com - www.newatlantic.vn - www.kamazvietnam.vn

Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 1)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 2)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 3)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 4)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 5)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 6)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 7)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 8)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 9)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 10)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 11)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 12)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 13)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 14)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 15)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 16)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 17)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 18)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 19)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 20)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 21)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 22)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 23)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 24)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 25)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 26)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 27)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 28)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 29)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 30)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 31)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 32)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 33)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 34)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 35)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 36)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 37)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 38)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 39)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 40)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 41)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 42)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 43)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 44)Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay (Ảnh 45)

Xem thêm hình ảnh
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 1 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 2 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 3 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 4 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 5 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 6 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 7 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 8 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 9 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 10 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 11 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 12 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 13 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 14 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 15 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 16 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 17 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 18 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 19 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 20 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 21 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 22 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 23 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 24 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 25 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 26 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 27 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 28 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 29 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 30 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 31 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 32 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 33 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 34 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 35 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 36 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 37 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 38 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 39 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 40 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 41 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 42 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 43 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 44 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 45 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 46 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 47 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 48 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 49 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 50 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 51 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 52 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 53 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 54 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 55 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 56 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 57 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 58 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 59 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 60 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 61 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 62 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 63 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 64 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 65 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 66 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 67 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 68 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 69 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 70 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 71 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 72 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 73 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 74 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 75 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 76 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 77 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 78 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 79 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 80 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 81 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 82 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 83 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 84 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 85 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 86 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 87 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 88 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 89 - 0
Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay
Hình 90 - 0
Đăng bán
* Lưu ý: Quý vị đang xem nội dung tin rao "Xe tải ben kamaz 65115 chính hãng nhập khẩu, có xe giao ngay". Mọi thông tin liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Xe.vatgia.com luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng Xe.vatgia.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào liên quan tới tin rao này. Nếu quý vị phát hiện có sai sót hay vấn đề gì xin hãy thông báo cho Xe.vatgia.com

Nội dung tin này không hợp lệ

Xác nhận bạn không phải là SPAM