Tổng hợp thông tin mua bán xe hơi

Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt

Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạtHyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt

Mô tả

Hyundai Thăng Long ĐẠI LÝ CẤP I Nhà máy ô tô Đồng vàng.

Chuyên bán Hyundai  HD 65, HD 72, COUNTY 29 chỗ xe Đồng Vàng 2014.

Là đại lý cung cấp công ty đảm bảo giá xe cạnh tranh nhất với các đơn vị khác

Giao xe nhanh nhất

Hỗ trợ khách hàng mọi thủ tục mua xe

Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm.

Khách hàng có nhu cầu Liên hệ :

Mr Thắng: 0946.527.689

- Phụ trách bán hàng tại nhà máy

HYUNDAI HD65 - 2.5 TẤN

 • Hyundai HD65
  Hyundai HD65 là dòng xe thương mại của tập đoàn Hyundai Hàn Quốc với các sản phẩm Hyundai HD65 thùng lửng, Hyundai HD65 thùng bạt, Hyundai HD65 thùng kín , Hyundai HD65 Thùng Đông Lạnh và HD65 tải ben.
  Đặc điểm nổi bật của xe Hyundai HD62 là ngoại thất được thiết kế hiện đại năng động, kiểu dáng khí động học giúp tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi vận hành. 
  Thông tin cơ bản xe tải Hyundai HD65 2,5 tấn
  -  Động cơ: Xe Tải Hyundai HD65 được lắp ráp động cơ Hyundai D4DB-d, loại 4 xilanh thẳng hàng, công suất 120 mã lực, được làm mát bằng nước. Đảm bảo cho động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.
  -  Hộp số: Xe Tải Hyundai HD65 trang bị hộp số sàn 5 số tiến 1 số lùi.
  -  Nội thất: Xe Hyundai HD65 có thiết kế nội thất rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái cho người lái. Xe được trang bị điều hòa, radio, ghế lái có thể điều chỉnh được. Hệ thống kính xe được điều chỉnh bằng điện.
  -  Ngoại thất: Xe ô tô Hyundai HD65 có trang bị đèn sương mù. Có 2 loại mầu xe để lựa chọn là mầu trắng và mầu xanh.
  Sử dụng xe tải Hyundai HD65 tại Việt Nam sẽ dễ dàng thay thế phụ tùng dù tại bất cứ tỉnh thành hay công trường nào trên cả nước, một ưu điểm vượt trội so với các hãng xe tải khác phải đặt hàng nhập khẩu phụ tùng trong nhiều ngày.  
  Giá bán xe tải Hyundai HD65: xe Hyundai HD65 có giá thành phù hợp với đa số những đơn vị, cá nhân đầu tư trong lĩnh vực vận tải, chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin cập nhật nhất.

  Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt (Ảnh 1)Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt (Ảnh 2)Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt (Ảnh 3)
 • Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt (Ảnh 4)Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt (Ảnh 5)Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt (Ảnh 6)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 •  

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT HD65 - 2.5 TẤN

  MODEL

  HD65

   

  KIỂU DẪN ĐỘNG

  4x2, Taylái thuận, 03 chỗ ngồi

   

   

   

   

  ĐỘNG CƠ

  Model: D4DB_d – 4 xylanh thẳng hang, Turbo

  Dung tích xi lanh(cc)

  3.907

  Công suất Max (HP/rpm)

  120/3000

  Momen xoắn cực đại Kgm/rpm)

  24/2000

  Tỷ số nén

  18:1

   

  Tiêu hao nhiên liệu (lit/km)

  10.1

  HỘP SỐ

  Số sàn điều khiển bằng tay 5 số tiến, 1 số lùi

   

   

   

   

   

  THÔNG SỐ CƠ BẢN

  Kích thước ngoài (mm)

  6175x2030x2285

  Kích thước thùng (mm)

  4350x1920x380

  Chiều dài cơ sở (mm)

  3375

  Khoảng sáng gầm xe (mm)

  200

  Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m)

  6.0

  Khả năng vượt dốc

  30,30

  Tự trọng (Kg)

  2815

  Tải trọng (Kg)

  2500

  Tổng trọng lượng (Kg)

  5510

  Tốc độ tối đa (Km/h)

  85

  Số chỗ ngồi

  03

  Bình nhiên liệu(lít)

  100

  CỠ LỐP

  Trước/sau : 7.00R 16 – 10 PR

  HỆ THỐNG LÁI

  Cơ khí có trợ lực

  HỆ THỐNG PHANH

  Trước/sau : Dạng tang trống mạch kép thuỷ lực, trợ lực chân không.

  HỆ THỐNG TREO

  Nhíp hợp kim hình elip, ống giảm chấn thuỷ lực.

  NỘI THẤT

  Điều hoà/Cassette

  TRANG THIẾT BỊ

  01 Lốp dự phòng, 01 bộ đồ nghề sửa chữa.

   

  Mr Thắng: 0946.527.689

  - Phụ trách bán hàng tại nhà máy

  Hyundai 3,5 tấn, HD 72

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT HD72 - 3.5 TẤN

  MODEL

  HD72 - 3.5 TẤN

   

  KIỂU DẪN ĐỘNG

  4x2, Taylái thuận, 03 chỗ ngồi

   

   

   

   

  ĐỘNG CƠ

  Model: D4DB_d – 4 xylanh thẳng hàng, TURBO Euro 2

  Dung tích xi lanh(cc)

  3.907

  Công suất Max ((Ps/rpm)

  130/2900

  Momen xoắn cực đại Kgm/rpm)

  30/2000

  Tỷ số nén

  18:1

  Tiêu hao nhiên liệu (lit/km)

  10.9

  HỘP SỐ

  Số sàn điều khiển bằng tay 5 số tiến, 1 số lùi

   

   

   

   

   

  THÔNG SỐ CƠ BẢN

  Kích thước ngoài (mm)

  6175x2030x2285

  Kích thước thùng (mm)

  4900x2000x380

  Chiều dài cơ sở (mm)

  3735

  Khoảng sáng gầm xe (mm)

  235

  Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m)

  7.3

  Khả năng vượt dốc

  30,30

  Tự trọng (Kg)

  2860

  Tải trọng (Kg)

  3500

  Tổng trọng lượng (Kg)

  6555

  Tốc độ tối đa (Km/h)

  85

  Số chỗ ngồi

  03

  Bình nhiên liệu(lít)

  100

  CỠ LỐP

  Trước/sau : 7.00R 16 – 12 PR

  HỆ THỐNG LÁI

  Cơ khí có trợ lực

  HỆ THỐNG PHANH

  Trước/sau : Dạng tang trống mạch kép thuỷ lực, trợ lực chân không.

  HỆ THỐNG TREO

  Nhíp hợp kim hình elip, ống giảm chấn thuỷ lực.

  NỘI THẤT

  Điều hoà/Cassette

  TRANG THIẾT BỊ

  01 Lốp dự phòng, 01 bộ đồ nghề sửa chữa.

   

  Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt (Ảnh 7)Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt (Ảnh 8)Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt (Ảnh 9)
 • Bán trả góp: chỉ cần trả trước 20 – 50 %, từ 2 – 5 năm, ko thế chấp. tư vấn tận nhà.
   xưởng đóng thùng chất lượng cao: lắp cẩu, dời cầu, thùng kéo dài, thùng đông lạnh.đóng theo tiêu chuẩn nhật bản với độ bền cao.....
  MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ 

  SHOWROOM TRƯNG BÀY  VÀ TRUNG TÂM BảO HÀNH CHI NHÁNH CHÍNH TẠI

   

  HYUNDAI ĐỒNG VÀNG

  Địa chỉ: KCN Lai Xá, QL 32, Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội

  Hotline: 094.652.7689

  yahoo: thang.auto10

  skype: thang.auto

  Email: hyundaidongvangchinhhang@gmail.com

  http://huyndaidongvangnhapkhau.com/
  http://hyundaichinhhangdongvang.com/

  Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ Quý khách hàng mọi

  vấn đề về chiếc xe kể cả khi  xe hết thời gian bảo hành

  Rất hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng

 • XE CÙNG KHOẢNG GIÁ

  kia morning 1.2 ex 2018

  299 triệu
  teng
  0902993939
  19/01/2019 14:22
  Hồ Chí Minh

  e cần bán kia morning 2018 xe đăng kí tháng 9 -đã vô mâm -remot xe -trong chua lột bọc ninong

  1. Hãng: Toyota
  2. Xe: Innova
  3. Năm Sx: 2009
  4. Km đã đi: 95000
  5. Tình trạng: Đã sử dụng
  6. Hộp số: Số sàn
  7. Nhiên liệu: Xăng
  8. Nhập khẩu: Việt Nam
  9. Dáng xe: Minivan (MPV)
  10. Số ghế: 8
  Giá:299 triệuXEM CHI TIẾT
  kia morning 1.2 ex 2018

  Bán I10 1.2AT 2016 trả trước 145tr, góp 6.5Tr/th

  145 triệu
  30AuTo
  0938878099
  19/01/2019 14:29
  Hồ Chí Minh

  Bán xe Hyndai I10 1.2AT 2016 Sx và Đăng Ký 2016 xe gia đình, nhập khẩu, màu trắng Xe Máy xăng, số tự động, xe nữ dùng không kinh ...

  1. Hãng: Hyundai
  2. Xe: Grand i10
  3. Năm Sx: 2016
  4. Km đã đi: 19000
  5. Tình trạng: Đã sử dụng
  6. Hộp số: Tự động
  7. Nhiên liệu: Xăng
  8. Nhập khẩu: Ấn Độ
  9. Dáng xe: Hatchback
  10. Số ghế: 5
  Giá:145 triệuXEM CHI TIẾT
  Bán I10 1.2AT 2016 trả trước 145tr, góp 6.5Tr/th

  Honda Civic 1997 Số sàn

  32 triệu
  Phucduc123
  0949002703
  19/01/2019 14:36
  Bình Dương

  xe đang chạy tốt mới lm máy lại đó có việc bạn cần chia lại ae

  1. Hãng: Honda
  2. Xe: Civic
  3. Năm Sx: 1997
  4. Km đã đi: 320000
  5. Tình trạng: Đã sử dụng
  6. Hộp số: Số sàn
  7. Nhiên liệu: Xăng
  8. Nhập khẩu: Việt Nam
  9. Dáng xe: Sedan
  10. Số ghế: 4
  Giá:32 triệuXEM CHI TIẾT
  Honda Civic 1997 Số sàn

  Lanos 2003 chính chủ xe zin nhà sử dụng bán gấp

  85 triệu
  Tri dul
  0974885738
  19/01/2019 14:39
  Tây Ninh

  Gần tết bán kiếm tiền xây sở công việc Xe chính chủ biển số sài gòn 5 số mới bao công chứng sang tên nhanh lẹ Đồng bộng còn mới ít ...

  1. Hãng: Daewoo
  2. Xe: Lanos
  3. Năm Sx: 2003
  4. Km đã đi: 23000
  5. Tình trạng: Đã sử dụng
  6. Hộp số: Số sàn
  Giá:85 triệuXEM CHI TIẾT
  Lanos 2003 chính chủ xe zin nhà sử dụng bán gấp

  Xe Ford Everest 2.6L 4x2 MT 2005

  225 triệu
  Thanh Le
  Xem trong bài viết
  19/01/2019 14:24
  Hà Nội

  Cần bán xe Ford Everest đẹp vô địch trong các xe cùng đời,xe cực mới, tình trạng hoàn hảo. Giá chỉ như Spark Van. Động cơ xăng 2.6 ...

  Xe Ford Everest 2.6L 4x2 MT 2005

  Xe còn rất đẹp cuối 2016.

  245 triệu
  Hùng Mạnh
  0905931882
  19/01/2019 14:13
  Đà Nẵng

  Xe đầy đủ tiện nghi .Có cả phù hiệu rồi.điều hoà lạnh tê tái.âm thanh sống động.máy thì ok không phải nói.xe chạy ít hàng Nên cần ...

  1. Hãng: Thaco
  2. Xe: Aumark
  3. Năm Sx: 2016
  4. Km đã đi: 98000
  5. Tình trạng: Đã sử dụng
  6. Hộp số: Số sàn
  7. Nhiên liệu: Dầu
  8. Nhập khẩu: Việt Nam
  9. Dáng xe: Kiểu dáng khác
  10. Số ghế: 2
  Giá:245 triệuXEM CHI TIẾT
  Xe còn rất đẹp cuối 2016.

  Xe Chevrolet Spark Lite Van 0.8 MT 2015

  182 triệu
  Mr Hải
  Xem trong bài viết
  19/01/2019 14:23
  Buôn Mê Thuột

  Bán xe ô tô Chevolet Spark MT sản xuất 2015 đăng ký lần đầu năm 2016.xe chính chủ đã đi được 50000km.máy móc êm, nội thất gầm ...

  Xe Chevrolet Spark Lite Van 0.8 MT 2015

  Cần mua vios đời 2010

  230 triệu
  quỳnh
  0942424447
  19/01/2019 15:30
  Toàn quốc

  Em cần tìm chiếc vios đời 2010 , xe gia đình ko dịch vụ

  1. Tình trạng: Đã sử dụng
  Giá:230 triệuXEM CHI TIẾT
  Cần mua vios đời 2010

  Bán rẻ chiếc bán tải dongben X30 đời 2017

  220 triệu
  Dang Vinh
  0706577366
  19/01/2019 15:40
  Cần Thơ

  Bán xe dongben X30 đời 2017 mới chạy 10650 km, mới hết rô dai, màu bạc. Giá 220 triệu, cam on đã xem tin.

  1. Hãng: Hãng khác
  2. Xe: Dòng khác
  3. Năm Sx: 2017
  4. Km đã đi: 11000
  5. Tình trạng: Đã sử dụng
  6. Hộp số: Số sàn
  Giá:220 triệuXEM CHI TIẾT
  Bán rẻ chiếc bán tải dongben X30 đời 2017

  Mercedes Benz Sprinter 2005 Số sàn

  195 triệu
  Nguyễn Văn Tâm
  0765620919
  19/01/2019 15:41
  Hồ Chí Minh

  Cần bán xe meccedes 16chỗ . Máy tốt . Ghế da . Máy lạnh bao lạnh sẽ cần

  1. Hãng: Mercedes Benz
  2. Xe: Sprinter
  3. Năm Sx: 2005
  4. Km đã đi: 400000
  5. Tình trạng: Đã sử dụng
  6. Hộp số: Số sàn
  7. Nhiên liệu: Dầu
  8. Nhập khẩu: Việt Nam
  9. Dáng xe: Sedan
  10. Số ghế: 16
  Giá:195 triệuXEM CHI TIẾT
  Mercedes Benz Sprinter 2005 Số sàn

  Xe chở đất

  45 triệu
  Lâm
  0916939008
  19/01/2019 15:47
  Đồng Tháp

  Hết việc nên mình cần bán lại cho anh em nào cần 1 chiếc xe rùa chở đất, máy móc hoat đông binh thường, mua về thì sử dụng ngay. ...

  1. Năm Sx: 2008
  2. Tình trạng: Đã sử dụng
  3. Nhiên liệu: Dầu
  Giá:45 triệuXEM CHI TIẾT
  Xe chở đất

  Mitsubishi -8

  185 triệu
  Lâm
  0916939008
  19/01/2019 15:52
  Đồng Tháp

  mình muốn đổi nghề nên bán lại 1 chiếc cuốc 03 hieu mitsubishi tru 8, xe bơm pittong tay láy cơ, hoạt động tốt, nồi đồng cối đá, ...

  1. Năm Sx: 1990
  2. Km đã đi: 68686
  3. Tình trạng: Đã sử dụng
  4. Nhiên liệu: Dầu
  Giá:185 triệuXEM CHI TIẾT
  Mitsubishi -8
  610 triệu
  BẠN ĐANG XEM
  Hyundai 3,5 tấn, hyundai hd 72 thùng kín, hyundai 72 tấn thùng bạt
  LIÊN HỆ: Lương Hồng Thắng
  ĐIỆN THOẠI:Đang cập nhật
  ĐỊA CHỈ:CẦU DIỄN, TỪ LIÊN