Tổng hợp thông tin mua bán xe hơi

Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco

Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng ThacoBán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco

Mô tả

 

Mr. Tuấn Linh - 0933. 805. 583 Chuyên bán xe khách Trường Hải:
- Giường nằm Thaco Mobihome 38 Giường - 46 giường  Động cơ Hyundai và Weichai
- xe khách Thaco Universe 47 Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe khách 29 chỗ Thaco County thân ngắn và thân dài Động cơ Hyundai và Cummins
- Xe khách 39 chỗ Thaco Town Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe khách 34 chỗ Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe buýt thành phố B40, B45, B60, B80....
+ Hỗ trợ làm ngân hàng nhanh chóng
+ Giao xe trong địa bàn hà Nội với thời gian nhanh nhất
+ Thủ tục trả góp đơn giản và được hỗ trợ chi phí
+ Dịch vụ bảo dưỡng quy chuẩn của công ty
+ Hỗ trợ dịch vụ đăng ký đăng kiểm trong công ty 
             -------- 0933. 805. 583---------
Mr. Tuấn Linh - 0933. 805. 583 Chuyên bán xe khách Trường Hải:
- Giường nằm Thaco Mobihome 38 Giường - 46 giường  Động cơ Hyundai và Weichai
- xe khách Thaco Universe 47 Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe khách 29 chỗ Thaco County thân ngắn và thân dài Động cơ Hyundai và Cummins
- Xe khách 39 chỗ Thaco Town Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe khách 34 chỗ Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe buýt thành phố B40, B45, B60, B80....
+ Hỗ trợ làm ngân hàng nhanh chóng
+ Giao xe trong địa bàn hà Nội với thời gian nhanh nhất
+ Thủ tục trả góp đơn giản và được hỗ trợ chi phí
+ Dịch vụ bảo dưỡng quy chuẩn của công ty
+ Hỗ trợ dịch vụ đăng ký đăng kiểm trong công ty 
             -------- 0933. 805. 583---------
Mr. Tuấn Linh - 0933. 805. 583 Chuyên bán xe khách Trường Hải:
- Giường nằm Thaco Mobihome 38 Giường - 46 giường  Động cơ Hyundai và Weichai
- xe khách Thaco Universe 47 Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe khách 29 chỗ Thaco County thân ngắn và thân dài Động cơ Hyundai và Cummins
- Xe khách 39 chỗ Thaco Town Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe khách 34 chỗ Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe buýt thành phố B40, B45, B60, B80....
+ Hỗ trợ làm ngân hàng nhanh chóng
+ Giao xe trong địa bàn hà Nội với thời gian nhanh nhất
+ Thủ tục trả góp đơn giản và được hỗ trợ chi phí
+ Dịch vụ bảo dưỡng quy chuẩn của công ty
+ Hỗ trợ dịch vụ đăng ký đăng kiểm trong công ty 
             -------- 0933. 805. 583---------
Mr. Tuấn Linh - 0933. 805. 583 Chuyên bán xe khách Trường Hải:
- Giường nằm Thaco Mobihome 38 Giường - 46 giường  Động cơ Hyundai và Weichai
- xe khách Thaco Universe 47 Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe khách 29 chỗ Thaco County thân ngắn và thân dài Động cơ Hyundai và Cummins
- Xe khách 39 chỗ Thaco Town Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe khách 34 chỗ Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe buýt thành phố B40, B45, B60, B80....
+ Hỗ trợ làm ngân hàng nhanh chóng
+ Giao xe trong địa bàn hà Nội với thời gian nhanh nhất
+ Thủ tục trả góp đơn giản và được hỗ trợ chi phí
+ Dịch vụ bảo dưỡng quy chuẩn của công ty
+ Hỗ trợ dịch vụ đăng ký đăng kiểm trong công ty 
             -------- 0933. 805. 583---------
Mr. Tuấn Linh - 0933. 805. 583 Chuyên bán xe khách Trường Hải:
- Giường nằm Thaco Mobihome 38 Giường - 46 giường  Động cơ Hyundai và Weichai
- xe khách Thaco Universe 47 Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe khách 29 chỗ Thaco County thân ngắn và thân dài Động cơ Hyundai và Cummins
- Xe khách 39 chỗ Thaco Town Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe khách 34 chỗ Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe buýt thành phố B40, B45, B60, B80....
+ Hỗ trợ làm ngân hàng nhanh chóng
+ Giao xe trong địa bàn hà Nội với thời gian nhanh nhất
+ Thủ tục trả góp đơn giản và được hỗ trợ chi phí
+ Dịch vụ bảo dưỡng quy chuẩn của công ty
+ Hỗ trợ dịch vụ đăng ký đăng kiểm trong công ty 
             -------- 0933. 805. 583---------
Mr. Tuấn Linh - 0933. 805. 583 Chuyên bán xe khách Trường Hải:
- Giường nằm Thaco Mobihome 38 Giường - 46 giường  Động cơ Hyundai và Weichai
- xe khách Thaco Universe 47 Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe khách 29 chỗ Thaco County thân ngắn và thân dài Động cơ Hyundai và Cummins
- Xe khách 39 chỗ Thaco Town Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe khách 34 chỗ Động cơ Hyundai và Weichai
- Xe buýt thành phố B40, B45, B60, B80....
+ Hỗ trợ làm ngân hàng nhanh chóng
+ Giao xe trong địa bàn hà Nội với thời gian nhanh nhất
+ Thủ tục trả góp đơn giản và được hỗ trợ chi phí
+ Dịch vụ bảo dưỡng quy chuẩn của công ty
+ Hỗ trợ dịch vụ đăng ký đăng kiểm trong công ty 
             -------- 0933. 805. 583---------

Mr. Tuấn Linh - 0933. 805. 583

Chuyên bán xe khách Trường Hải: 
- Giường nằm Thaco Mobihome 38 Giường - 46 giường Động cơ Hyundai và Weichai 
- xe khách Thaco Universe 47 Động cơ Hyundai và Weichai 
- Xe khách 29 chỗ Thaco County thân ngắn và thân dài Động cơ Hyundai và Cummins 
- Xe khách 39 chỗ Thaco Town Động cơ Hyundai và Weichai 
- Xe khách 34 chỗ Động cơ Hyundai và Weichai 
- Xe buýt thành phố B40, B45, B60, B80.... 

-------- 0933. 805. 583---------
+ Hỗ trợ làm ngân hàng nhanh chóng 
+ Giao xe trong địa bàn hà Nội với thời gian nhanh nhất 
+ Thủ tục trả góp đơn giản và được hỗ trợ chi phí 
+ Dịch vụ bảo dưỡng quy chuẩn của công ty 
+ Hỗ trợ dịch vụ đăng ký đăng kiểm trong công ty 
-------- 0933. 805. 583---------

XE CÙNG KHOẢNG GIÁ

Cần bán xe Kia Morning AT sản xuất 2008, màu xanh lam, nhập khẩu nguyên chiếc

230 triệu
Quận Thanh Xuân
0962217936
23/01/2019 16:45
Toàn quốc

Cần bán xe Kia Morning AT sản xuất 2008, màu xanh lam, nhập khẩu. Bảo dưỡng định kì, đã thay bốn lốp mới, mới cân bằng độ chụm. ...

 1. Hãng: Kia
 2. Xe: Morning
 3. Phiên bản: 2008
 4. Năm Sx: 2008
 5. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 6. Hộp số: Số tự động
 7. Nhập khẩu: Nhập khẩu
 8. Dáng xe: Hatchback
Giá:230 triệuXEM CHI TIẾT
Cần bán xe Kia Morning AT sản xuất 2008, màu xanh lam, nhập khẩu nguyên chiếc

Cần bán xe Toyota Previa năm sản xuất 1991, màu vàng, nhập khẩu

200 triệu
Quận 9
0903072872
23/01/2019 16:09
Toàn quốc

Bán Toyota Previa 1991, màu vàng, nhập khẩu. Nội thất nỉ zin đẹp, rộng, máy lạnh tốt. Xe cũ, sử dụng kỹ, các chức năng theo xe ...

 1. Hãng: Toyota
 2. Xe: Previa
 3. Phiên bản: 1991
 4. Năm Sx: 1991
 5. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 6. Nhập khẩu: Nhập khẩu
 7. Dáng xe: Van/Minivan
Giá:200 triệuXEM CHI TIẾT
Cần bán xe Toyota Previa năm sản xuất 1991, màu vàng, nhập khẩu

Bán Kia Morning sản xuất năm 2012, màu xanh cốm

215 triệu
0329548973
0329548973
23/01/2019 16:19
Toàn quốc

Bán Kia Morning sản xuất năm 2012, màu xanh cốm. Xe cỡ nhỏ đô thị, có kiểu dáng nhỏ gọn, thiết kế phù hợp với nhu cầu đi lại ...

 1. Hãng: Kia
 2. Xe: Morning
 3. Phiên bản: 2012
 4. Năm Sx: 2012
 5. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 6. Nhập khẩu: Trong nước
 7. Dáng xe: Hatchback
Giá:215 triệuXEM CHI TIẾT
Bán Kia Morning sản xuất năm 2012, màu xanh cốm

Bán Toyota Corolla 1.6 đời 1998 như mới

152 triệu
Bắc Ninh
0971450699
23/01/2019 16:32
Toàn quốc

Bán Toyota Corolla 1.6 đời 1998 như mới. Sẵn sàng fix nhẹ với anh chị có nhu cầu và thiện chí mua xe. Xem xe ưng ngay, bao check ...

 1. Hãng: Toyota
 2. Xe: Corolla
 3. Phiên bản: 1998
 4. Năm Sx: 1998
 5. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 6. Nhập khẩu: Trong nước
 7. Dáng xe: Sedan
Giá:152 triệuXEM CHI TIẾT
Bán Toyota Corolla 1.6 đời 1998 như mới

Bán ô tô Toyota Cressida G đời 1990, màu đen, nhập khẩu, máy êm côn số ngọt

59 triệu
Lê Đăng Khoa
0914 478 186
23/01/2019 16:36
Hà Nội

Bán Toyota Cressida G 1990, màu đen, nhập khẩu, 59tr. Xe có trợ lực lái nhẹ, gương kính điện, khóa điều khiển, đèn còi đài đốm ...

 1. Hãng: Toyota
 2. Xe: Cressida
 3. Phiên bản: 1990
 4. Năm Sx: 1990
 5. Km đã đi: 25.000 km
 6. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 7. Hộp số: Số tay
 8. Nhập khẩu: Nhập khẩu
 9. Dáng xe: Sedan
Giá:59 triệuXEM CHI TIẾT
Bán ô tô Toyota Cressida G đời 1990, màu đen, nhập khẩu, máy êm côn số ngọt

mercedes benz 16 chỗ ngồi

70 triệu
khang
0905228975
23/01/2019 16:31
Toàn quốc

gia đình cần bán chiếc xe 16 chỗ như trên tình trạng xe đang hoạt động bình thường máy móc cực êm khoẻ ăn ít nhân liệu 8 lít ...

 1. Hãng: Mercedes Benz
 2. Xe: MB
 3. Năm Sx: 2002
 4. Km đã đi: 23452
 5. Tình trạng: Đã sử dụng
 6. Hộp số: Số sàn
 7. Nhiên liệu: Dầu
 8. Nhập khẩu: Việt Nam
 9. Dáng xe: Sedan
 10. Số ghế: 16
Giá:70 triệuXEM CHI TIẾT
mercedes benz 16 chỗ ngồi

Hyundai Grand i10 2015 Số sàn màu đỏ đi 7000km

268 triệu
Tám Huế
0964400715
23/01/2019 16:37
Hà Nội

I10 grand sx2015 số sàn nhà dùng xe đẹp ko lổi có đây Đức màn hình khoá khiển

 1. Hãng: Hyundai
 2. Xe: Grand i10
 3. Năm Sx: 2015
 4. Km đã đi: 7000
 5. Tình trạng: Đã sử dụng
 6. Hộp số: Số sàn
 7. Nhiên liệu: Xăng
 8. Nhập khẩu: Ấn Độ
 9. Dáng xe: Hatchback
 10. Số ghế: 5
Giá:268 triệuXEM CHI TIẾT
Hyundai Grand i10 2015 Số sàn màu đỏ đi 7000km

Bán Ford Escape AT 2004, nhập khẩu nguyên chiếc

175 triệu
Hà Nội
0888682266
23/01/2019 16:45
Toàn quốc

Bán Ford Escape AT 2004, nhập khẩu nguyên chiếc. Cửa nóc sang chảnh. Bác nào hiểu về ford thì ko phải nói đến độ an toàn chống lật ...

 1. Hãng: Ford
 2. Xe: Escape
 3. Phiên bản: 2004
 4. Năm Sx: 2004
 5. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 6. Hộp số: Số tự động
 7. Nhập khẩu: Nhập khẩu
 8. Dáng xe: SUV
Giá:175 triệuXEM CHI TIẾT
Bán Ford Escape AT 2004, nhập khẩu nguyên chiếc

Cần bán xe Hyundai Getz 1.1 MT đời 2008, màu bạc, nhập khẩu, bản đủ

160 triệu
Nguyet
0788 477 898
23/01/2019 16:23
Hải Phòng

Bán Hyundai Getz 1.1 MT 2008, màu bạc, nhập khẩu. Xe cũ, gia đình đi giữ gìn cẩn thận còn nguyên zin. Xe đảm bảo không cấn ...

 1. Hãng: Hyundai
 2. Xe: Getz
 3. Phiên bản: 2008
 4. Năm Sx: 2008
 5. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 6. Hộp số: Số tay
 7. Nhập khẩu: Nhập khẩu
 8. Dáng xe: Hatchback
Giá:160 triệuXEM CHI TIẾT
Cần bán xe Hyundai Getz 1.1 MT đời 2008, màu bạc, nhập khẩu, bản đủ

Xe Mitsubishi Jolie 2005

165 triệu
0974192999
0974192999
23/01/2019 16:57
Toàn quốc

Nhà bán Mitsubishi Jolie đời 2005, ĐK 2006, nhập khẩu. Là dòng xe đa dụng, sử dụng được vào nhiều mục đích và nhiều địa hình ...

 1. Hãng: Mitsubishi
 2. Xe: Jolie
 3. Phiên bản: 2005
 4. Năm Sx: 2005
 5. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 6. Nhập khẩu: Nhập khẩu
 7. Dáng xe: SUV
Giá:165 triệuXEM CHI TIẾT
Xe Mitsubishi Jolie 2005

Xe Cũ Hyundai I10 MT 2015

288 triệu
Quỳnh Trần
0982205136
23/01/2019 16:32
Hồ Chí Minh

Cần bán i10 bản đủ số sàn Sản xuất 2015 không lỗi nhỏ Đăng kiểm dài tới 2020 .4 lốp mới Alo e để xem xe. Xe ở mỹ đình hà nội

Xe Cũ Hyundai I10 MT 2015

Xe Cũ Toyota Innova G 2009

288 triệu
Chí Linh Hoa Oto
0988478009
23/01/2019 16:43
Hồ Chí Minh

Inova nâng full G Sx 209 ️ đi cực ít! Côn số ngọt, máy gầm chất, nâng full G 2 bóng khí vô năng 4 chấu , 2 dàn lạnh , trần G bọc ...

Xe Cũ Toyota Innova G 2009
0 ngàn
BẠN ĐANG XEM
Bán xe Giường nằm Mobihome, xe khách Universe, County, Town Chính hãng Thaco
LIÊN HỆ: NGÔ TUẤN LINH
ĐIỆN THOẠI:Đang cập nhật
ĐỊA CHỈ:Km10 - Đường GIải phóng, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội