Bán xe hơi PONTIAC Vibe
Hình 1 - Xe PONTIAC Vibe
Bán xe hơi PONTIAC Vibe
Hình 2 - Xe PONTIAC Vibe
Bán xe hơi PONTIAC Vibe
Hình 3 - Xe PONTIAC Vibe
Bán xe hơi PONTIAC Vibe
Hình 4 - Xe PONTIAC Vibe
Bán xe hơi PONTIAC Vibe
Hình 5 - Xe PONTIAC Vibe
Bán xe hơi PONTIAC Vibe
Hình 6 - Xe PONTIAC Vibe
Bán xe hơi PONTIAC Vibe
Hình 7 - Xe PONTIAC Vibe
Bán xe hơi PONTIAC Vibe
Hình 8 - Xe PONTIAC Vibe
Bán xe hơi PONTIAC Vibe
Hình 9 - Xe PONTIAC Vibe
Bán xe hơi PONTIAC Vibe
Hình 10 - Xe PONTIAC Vibe
  • L
    • 06/02/2010
    • Le Mai

    Toyota cân nhắc thu hồi xe toàn cầu (Dân trí) - Toyota đang thảo luận với chính phủ hoặc cơ quan an toàn của các nước về khả năng thu hồi xe tương tự như vừa công bố tại Bắc Mỹ để khắc phục lỗi kẹt chân ga. Trước tiên sẽ là ở Trung Quốc và châu