Bán xe hơi PONTIAC Solstice
Hình 1 - Xe PONTIAC Solstice
Bán xe hơi PONTIAC Solstice
Hình 2 - Xe PONTIAC Solstice
Bán xe hơi PONTIAC Solstice
Hình 3 - Xe PONTIAC Solstice
Bán xe hơi PONTIAC Solstice
Hình 4 - Xe PONTIAC Solstice
Bán xe hơi PONTIAC Solstice
Hình 5 - Xe PONTIAC Solstice
Bán xe hơi PONTIAC Solstice
Hình 6 - Xe PONTIAC Solstice
Bán xe hơi PONTIAC Solstice
Hình 7 - Xe PONTIAC Solstice
Bán xe hơi PONTIAC Solstice
Hình 8 - Xe PONTIAC Solstice
Bán xe hơi PONTIAC Solstice
Hình 9 - Xe PONTIAC Solstice
Bán xe hơi PONTIAC Solstice
Hình 10 - Xe PONTIAC Solstice
  • Những người mê xe đôi khi cũng rất khó có thể sở hữu những mẫu xe hiếm vì những mẫu xe này thường không được sản xuất nữa và có giá rất "chát". Tuy vậy bên cạnh đó, có những mẫu xe được coi là hàng hiếm trên thị trường thế nhưng nếu muốn, khách hàng cũng như giới mê xe, những người sưu tập vẫn có thể sở hữu một cách dễ dàng.

    03/11/2016