Bán xe hơi MERCURY Milan
Hình 1 - Xe MERCURY Milan
Bán xe hơi MERCURY Milan
Hình 2 - Xe MERCURY Milan
Bán xe hơi MERCURY Milan
Hình 3 - Xe MERCURY Milan
Bán xe hơi MERCURY Milan
Hình 4 - Xe MERCURY Milan
Bán xe hơi MERCURY Milan
Hình 5 - Xe MERCURY Milan
Bán xe hơi MERCURY Milan
Hình 6 - Xe MERCURY Milan
Bán xe hơi MERCURY Milan
Hình 7 - Xe MERCURY Milan
Bán xe hơi MERCURY Milan
Hình 8 - Xe MERCURY Milan
Bán xe hơi MERCURY Milan
Hình 9 - Xe MERCURY Milan
Bán xe hơi MERCURY Milan
Hình 10 - Xe MERCURY Milan
  • Các trangtin tức xe hơi cho hay Porsche chỉ sản xuất 918 chiếc xe loại này, do đó, số lượng 306 xe bị thu hồi là toàn bộ số xe được bán ra tại Hoa Kỳ. Đây là thị trường quan trọng đối với những chiếc siêu xe như thế này.

    03/01/2017