Bán xe hơi INFINITI M
Hình 1 - Xe INFINITI M
Bán xe hơi INFINITI M
Hình 2 - Xe INFINITI M
Bán xe hơi INFINITI M
Hình 3 - Xe INFINITI M
Bán xe hơi INFINITI M
Hình 4 - Xe INFINITI M
Bán xe hơi INFINITI M
Hình 5 - Xe INFINITI M
Bán xe hơi INFINITI M
Hình 6 - Xe INFINITI M
Bán xe hơi INFINITI M
Hình 7 - Xe INFINITI M
Bán xe hơi INFINITI M
Hình 8 - Xe INFINITI M
Bán xe hơi INFINITI M
Hình 9 - Xe INFINITI M
Bán xe hơi INFINITI M
Hình 10 - Xe INFINITI M
  • Tại thị trường lớn nhất của Infiniti là Mỹ, doanh số hàng năm của hãng đạt hơn 138.300 chiếc, tăng 4% so với năm ngoái. Trong khi đó, doanh số xe Infiniti tại Trung Quốc cũng đã tăng 3%, ở mức 41.590 chiếc. Chỉ tính riêng trong tháng 12/2016, Infiniti đã bán ra 27.200 xe trên toàn cầu.

    07/01/2017