Bán xe hơi HYUNDAI Entourage
Hình 1 - Xe HYUNDAI Entourage
Bán xe hơi HYUNDAI Entourage
Hình 2 - Xe HYUNDAI Entourage
Bán xe hơi HYUNDAI Entourage
Hình 3 - Xe HYUNDAI Entourage
Bán xe hơi HYUNDAI Entourage
Hình 4 - Xe HYUNDAI Entourage
Bán xe hơi HYUNDAI Entourage
Hình 5 - Xe HYUNDAI Entourage
Bán xe hơi HYUNDAI Entourage
Hình 6 - Xe HYUNDAI Entourage
Bán xe hơi HYUNDAI Entourage
Hình 7 - Xe HYUNDAI Entourage
Bán xe hơi HYUNDAI Entourage
Hình 8 - Xe HYUNDAI Entourage
Bán xe hơi HYUNDAI Entourage
Hình 9 - Xe HYUNDAI Entourage
Bán xe hơi HYUNDAI Entourage
Hình 10 - Xe HYUNDAI Entourage
  • Ngoài ra, các chi nhánh của Hyundai sẽ thay thế lẫy chốt khóa nắp ca-pô thứ hai tại các bang có thời tiết lạnh ở Mỹ, nơi muối được dùng để làm sạch đường. Các đại lý sẽ kiểm tra và tra dầu mỡ hay thay thế cho các chốt khóa phụ nắp ca-pô xe tại các bang khác ở Mỹ.

    13/12/2016