Bán xe hơi HONDA Element
Hình 1 - Xe HONDA Element
Bán xe hơi HONDA Element
Hình 2 - Xe HONDA Element
Bán xe hơi HONDA Element
Hình 3 - Xe HONDA Element
Bán xe hơi HONDA Element
Hình 4 - Xe HONDA Element
Bán xe hơi HONDA Element
Hình 5 - Xe HONDA Element
Bán xe hơi HONDA Element
Hình 6 - Xe HONDA Element
Bán xe hơi HONDA Element
Hình 7 - Xe HONDA Element
Bán xe hơi HONDA Element
Hình 8 - Xe HONDA Element
Bán xe hơi HONDA Element
Hình 9 - Xe HONDA Element
Bán xe hơi HONDA Element
Hình 10 - Xe HONDA Element
  • Được quảng bá như một công cụ đầy sức mạnh, Soul có thể biến thành một thứ biểu tượng của phái mạnh, một chiếc máy tính Apple hay một loại phụ kiện thời trang. Thực tế, chiếc hatchback cỡ nhỏ thể hiện như một mẫu crossover đầy phiêu lưu và gan góc.

    13/12/2016