Bán xe hơi FORD Excursion
Hình 1 - Xe FORD Excursion
Bán xe hơi FORD Excursion
Hình 2 - Xe FORD Excursion
Bán xe hơi FORD Excursion
Hình 3 - Xe FORD Excursion
Bán xe hơi FORD Excursion
Hình 4 - Xe FORD Excursion
Bán xe hơi FORD Excursion
Hình 5 - Xe FORD Excursion
Bán xe hơi FORD Excursion
Hình 6 - Xe FORD Excursion
Bán xe hơi FORD Excursion
Hình 7 - Xe FORD Excursion
Bán xe hơi FORD Excursion
Hình 8 - Xe FORD Excursion
Bán xe hơi FORD Excursion
Hình 9 - Xe FORD Excursion
Bán xe hơi FORD Excursion
Hình 10 - Xe FORD Excursion
  • Ôtô chạy thêm hơn 100 km khi đồng hồ nhiên liệu về 0 "Ôtô có thể đi tiếp được bao lâu khi đèn báo nhiên liệu sáng?" là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Từng có một số website, chuyên gia, thậm chí những người tiêu dùng bình thường tìm hiểu và đưa ra những dữ liệu khá chính xác quãng đường với lượng nhiên liệu cuối cùng trong bình. Theo nghiên cứu của Tank on Empty , Ford Excursion có thể mang tiếng ngốn nhiên liệu, nhưng lại là một trong những "kẻ sống dai" nhất khi chạy tiếp được

    16/11/2017