03:02|19/02/2018
Đăng Nhập

Bán xe hơi FERRARI F430 Spider 2009

header-title
header-title
header-title
header-title
header-title
header-title
header-title
header-title
header-title
header-title
Bán xe hơi FERRARI F430 Spider
Hình 1 - Xe FERRARI F430 Spider
Bán xe hơi FERRARI F430 Spider
Hình 2 - Xe FERRARI F430 Spider
Bán xe hơi FERRARI F430 Spider
Hình 3 - Xe FERRARI F430 Spider
Bán xe hơi FERRARI F430 Spider
Hình 4 - Xe FERRARI F430 Spider
Bán xe hơi FERRARI F430 Spider
Hình 5 - Xe FERRARI F430 Spider
Bán xe hơi FERRARI F430 Spider
Hình 6 - Xe FERRARI F430 Spider
Bán xe hơi FERRARI F430 Spider
Hình 7 - Xe FERRARI F430 Spider
Bán xe hơi FERRARI F430 Spider
Hình 8 - Xe FERRARI F430 Spider
Bán xe hơi FERRARI F430 Spider
Hình 9 - Xe FERRARI F430 Spider
Bán xe hơi FERRARI F430 Spider
Hình 10 - Xe FERRARI F430 Spider
  • Bộ sưu tạp của Mesi cũng thật sự đáng nể như :Ferrari F430 Spider, Audi Q7, Dodge Charger SRTB, Maserati 2009, và mới đây nhất là Lexus 4 × 4 - Dark Blue. Đáng kể nhất trong "đội hình xe" của Messi là F430 Spyder, dòng xe ấn tượng nhất của Ferrari.

    24-11-2016