Bán xe hơi CHRYSLER Sebring
Hình 1 - Xe CHRYSLER Sebring
Bán xe hơi CHRYSLER Sebring
Hình 2 - Xe CHRYSLER Sebring
Bán xe hơi CHRYSLER Sebring
Hình 3 - Xe CHRYSLER Sebring
Bán xe hơi CHRYSLER Sebring
Hình 4 - Xe CHRYSLER Sebring
Bán xe hơi CHRYSLER Sebring
Hình 5 - Xe CHRYSLER Sebring
Bán xe hơi CHRYSLER Sebring
Hình 6 - Xe CHRYSLER Sebring
Bán xe hơi CHRYSLER Sebring
Hình 7 - Xe CHRYSLER Sebring
Bán xe hơi CHRYSLER Sebring
Hình 8 - Xe CHRYSLER Sebring
Bán xe hơi CHRYSLER Sebring
Hình 9 - Xe CHRYSLER Sebring
Bán xe hơi CHRYSLER Sebring
Hình 10 - Xe CHRYSLER Sebring
  • Được đánh giá là một lĩnh vực đầy hứa hẹn nhưng ở thời điểm hiện tại, xe tự lái vẫn gặp phải một số rào cản, trong đó có việc người tiêu dùng chưa thực sự sẵn sàng đón nhận. Rebecca Lindland, một nhà phân tích của Kelley Blue Book, cũng cho rằng: “Vấn đề nằm ở chỗ khách hàng đã sẵn sàng hay chưa bởi hầu hết người dùng vẫn muốn được lựa chọn nắm quyền điều khiển phương tiện”.

    14/12/2016