Bán xe hơi CADILLAC ELR
Hình 1 - Xe CADILLAC ELR
Bán xe hơi CADILLAC ELR
Hình 2 - Xe CADILLAC ELR
Bán xe hơi CADILLAC ELR
Hình 3 - Xe CADILLAC ELR
Bán xe hơi CADILLAC ELR
Hình 4 - Xe CADILLAC ELR
Bán xe hơi CADILLAC ELR
Hình 5 - Xe CADILLAC ELR
Bán xe hơi CADILLAC ELR
Hình 6 - Xe CADILLAC ELR
Bán xe hơi CADILLAC ELR
Hình 7 - Xe CADILLAC ELR
Bán xe hơi CADILLAC ELR
Hình 8 - Xe CADILLAC ELR
  • Có một khởi đầu khá thành công nhưng doanh số bán xe Scion dần tuột dốc từ năm 2007. Trong 13 năm có mặt trên thị trường, không nhiều mẫu xe hơi mới ra mắt nhưng điều oái ăm là đối tượng mua xe Scion chủ yếu thuộc nhóm đối tượng tuổi từ 40 hoặc lớn hơn thay vì đối tượng mục tiêu là giới trẻ.

    20/12/2016