Bán xe hơi AUDI S4
Hình 1 - Xe AUDI S4
Bán xe hơi AUDI S4
Hình 2 - Xe AUDI S4
Bán xe hơi AUDI S4
Hình 3 - Xe AUDI S4
Bán xe hơi AUDI S4
Hình 4 - Xe AUDI S4
Bán xe hơi AUDI S4
Hình 5 - Xe AUDI S4
Bán xe hơi AUDI S4
Hình 6 - Xe AUDI S4
Bán xe hơi AUDI S4
Hình 7 - Xe AUDI S4
Bán xe hơi AUDI S4
Hình 8 - Xe AUDI S4
Bán xe hơi AUDI S4
Hình 9 - Xe AUDI S4
Bán xe hơi AUDI S4
Hình 10 - Xe AUDI S4
  • Thật không may, điều đó đã xảy ra đối với một số khách hàng ở Georgia. Nhật báo Gwinnett Daily cho biết đã có ít nhất 12 chiếc xe bị đánh cắp từ đại lý Audi Gwinnett vào ngày 29/10/2017. Cảnh sát địa phương cho biết những chiếc xe đã bị lấy cắp trong khoảng từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng (theo giờ địa phương), tổng giá trị của 12 chiếc xe lên tới 400.000 USD (tương đương 9,09 tỷ VNĐ). Hiện tại, các đơn vị điều tra chưa công bố các thông tin khác nhưng Cpl. Deon Washington đã xác

    03/11/2017