Bán xe hơi ASTON MARTIN DBS
Hình 1 - Xe ASTON MARTIN DBS
Bán xe hơi ASTON MARTIN DBS
Hình 2 - Xe ASTON MARTIN DBS
Bán xe hơi ASTON MARTIN DBS
Hình 3 - Xe ASTON MARTIN DBS
Bán xe hơi ASTON MARTIN DBS
Hình 4 - Xe ASTON MARTIN DBS
Bán xe hơi ASTON MARTIN DBS
Hình 5 - Xe ASTON MARTIN DBS
Bán xe hơi ASTON MARTIN DBS
Hình 6 - Xe ASTON MARTIN DBS
Bán xe hơi ASTON MARTIN DBS
Hình 7 - Xe ASTON MARTIN DBS
Bán xe hơi ASTON MARTIN DBS
Hình 8 - Xe ASTON MARTIN DBS
Bán xe hơi ASTON MARTIN DBS
Hình 9 - Xe ASTON MARTIN DBS
Bán xe hơi ASTON MARTIN DBS
Hình 10 - Xe ASTON MARTIN DBS
  • Thực tế, hình dạng và phong cách của một chiếc xe sẽ định đoạt tầm quan trọng và cấu hình không gian có thể dành cho hành khách sử dụng trong cabin cũng như một loạt hệ thống cần thiết cho xe, trong đó gồm hệ thống nhiên liệu, theo Faye Roberts, đại diện GM Canada giải thích.

    03/11/2016